"... Wspólne działania młodych i starszych oraz ich zaangażowanie na rzecz umocnienia ducha patriotycznego są niezwykle cenne. Kształtują one bowiem postawę obywatelską następnych pokoleń, budząc ich zainteresowanie spuścizną dziejową przodków. ..."


- Pan Robert Baran, dyrektor Biura MSWiA, Warszawa 6 maja 2009 r.


Szkoły, które pisemnie zadeklarowały udział w akcji:
Lp. Nazwa szkoły Adres Powiat Werbują szkoły e-mail
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II Sułów, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz milicki gimnazjalne woj. dolnośląskiego
2. Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu ul. Trzebnicka 4, 56-300 Milicz milicki ponadgimnazjalne woj. śląskiego
3. Szkoła Podstawowa w Dunkowej Dunkowa 1, 56-300 Milicz milicki podstawowe woj. podkarpackiego
4. Szkoła Podstawowa w Sułowie Sułów, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz milicki podstawowe woj. dolnośląskiego
5. Gimnazjum w Miliczu ul. Armii Krajowej 7, 56-300 Milicz milicki ponadgimnazjalne woj. małopolskiego
6. Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu ul. M. Kopernika 18, 56-300 Milicz milicki podstawowe woj. mazowieckiego